Wånnst in Himmü sogga

Überliefert (z.B. 1.-3. Strophe):

Wånnst in Himmü, sogga,
wuist kemma, sogga
muaßt Handschuah, sogga
mitnehma, sogga
denn im Himmü, sogga
ist kålt, sogga
weil der Schnee, sogga
åbifållt Weiterlesen